BProjekt – výškové práce

Firma BProjekt působí v české republice již řadu let, v roce 2001 volně navázala na předchozí spolupráci tří fyzických osob, které již v té době měli mnoho cenných zkušeností v oblasti výškových prací. Pomocí horolezecké techniky jsme schopni vykonávat kdekoli a práce prováděné touto technikou jsou podstatně levnější než práce prováděné pomocí lešení nebo montážních plošin či jeřábů.

BEZPEČNOST: používáme profesionální vybavení, pravidelné školení a revize jsou samozřejmostí.

Kamil Bednařík


výškové opravy střech a klempířských prvků, výškové opravy okapů a svodů, čištění sněhu a námraz ze střech, výškové opravy a nátěry fasád pomocí horolezecké techniky, nátěry konstrukcí výtahů a výtahových šachet, rekonstrukce komínů, bourání starých nefunkčních komínů ve výškách a výstavba nových komínů pomocí horolezecké techniky, výškové nátěry ocelových konstrukcí, stožárů a vodojemů, výškové kácení stromů pomocí horolezecké techniky, izolace dilatačních spár panelových domů